Plāns

200 €
Plāns

600 €
Plāns

A+ 

800 €
Pilna cikla, individuāla plāna izstrāde 
"Mājas nodošanai ekspluatācijā".
× 
 
Konsultācijas, ieteikumi pilnīgai mājas nodošanai
ekspluatācijā
 ×  × ×  
Izdevīgāko risinājumu ieviešana, optimizēšana  × ×  × 
Pārstāvniecība jautājumos ar 
būvvaldi.
  × × 
Mājas nodošana ekspluatācijā,
projekta vadība.
  ×   ×
Individuālu jautājumu risināšana,
plānošana, risinājumu ieviešana.
 ×  ×  
Pārstāvniecība jautājumos ar
piesaistītajiem speciālistiem, speciālistu
pieņemšana, izstrādātās dokumentācijas
validācija.
  ×  

Izbūves, montāžas darbi.

Ūdens komercuzskaites attālinātā mēraparāta un tā mezgla, izbūves darbi, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai un tehniskajiem noteikumiem, jaunizbūvētajā multifunkcionālajā zālē, Ikšķilē.

Izbūves, montāžas darbi.

Siltumtrases izbūves darbi, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai, ar pieslēgšanos pie pilsētas centrālās trases, Ogrē, Draudzības ielā 

Izbūves, montāžas darbi.

Ikšķiles centrālā laukuma lietus kanalizācijas cauruļu ø315 / ø200, aku ø560/500 izbūves darbi

Avārijas darbs.

Mālkalnes pr. 27, Ogre plīsušās sadzīves kanalicāzijas 250ø caurules avārijas novēršanas darbi, plīsuma vietā, izbūvējot jaunu caurules posmu, pārklājot ar ģeotekstilu, apbetonējumu.


Avārijas darbs.

Ogres pilsētas Trikotāžas kombināta teritorijā esošās deformētas lietus kanalizācijas akas remonta darbi, vecās virsējās akas dzelzsbetona konussa demontāža, akas tīrīšana (mehāniskā), jauna dzelsbetona groda ø900 iesēdināšana, ar akas vāku.