Līdzšinēji dzīvojamo namu īpašniekiem, tiek piedāvāts veikt uzkrājumus dažādu remontdarbu veikšanai - gan kāpņu telpu remontam, gan cauruļvadu nomaiņai, teritorijas darbiem un citiem ēku atjaunošanas un uzlabošanas darbiem.

Klientu ērtībām, dzīvokļu īpašniekiem ir izveidots specializets piedāvājums, kas paredz iespēju pasūtīt vienas kāpņu telpas remontdarbus, neveidojot uzkrājumu minēto darbu veikšanai. Maksa par pakalpojumu tiek iekļauta ikmēneša rēķinos, 36 (vai mazāk) mēnešu laikā.

Ar ko šis piedāvājums atšķiras no ierastās kārtības ?

SOLI PA SOLIM:

Kā pieteikt savu kāpņu telpas remontu ?

1. Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu "PAR" atsevišķas kāpņu telpas remontu;

    1.1 Lēmumā "PAR" nobalso vairāk kā puse (50%+1) mājas dzīvokļu īpašnieki, no tiem vismaz divas trešdaļas (2/3) ir remontējamās kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieki;

2. Kopības lēmumu iedzīvotāji iesniedz SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana" apkalpošanas centrā;

3. SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana" speciālisti sagatavo kāpņu telpas remontdarbu izmaksu tāmi un nodod to dzīvokļu īpašnieku kopībai izskatīšanai un saskaņošanai;

4. Tuvākajā laikā pēc saskaņojuma saņemšanas pārvaldnieks sagatavo līgumu un pēc līguma noslēgšanas ar lēmumā norādīto pilnvaroto personu līguma parakstīšanai veic remontdarbus.

5. Remontējamās kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieku rēķinos tiek iekļauti maksājumi par veiktajiem remontdarbiem (termiņš - līdz pat 36 mēnešiem).

Remontdarbu izmaksas katrai mājai tiek aprēķinātas individuāli, jo katras mājas tehniskie parametri ir atšķirīgi - gan nolietojums, gan koplietošanas telpu platība, gan dzīvokļu skaits u.tml.

Uzdod mums savu jautājumu.