Teritorijas un koplietošanas telpu uzturēšana, sanitārā kopšana, labiekārtošana


Funkcionali nepieciešamais zemes gabals

 • Ielas, ietves, iebrauktuves, gājēju celiņu, bērnu laukuma, konteinera novietnes vietas uzturēšana, tīrīšana
 • Zaļās zonas kopšana, tīrīšana
 • Zāles pļaušana
 • Krūmāju, koku kopšana, apgriešana
 • Apzaļumošana

Koplietošanas telpas

 • Kāpņu slaucīšana, mitrā uzskopšana, koplietošanas koridoru mazgāšana, kāpņu margu mazgāšana, kāpņu telpas griestu tīrīšana un sienu mazgāšana, koplietošanas telpu logu mazgāšana
 • Atkritumu vadu tīrīšana, remonts un sīkie remonta darbi (logu skrūvēšana, kodu atslēgu remonts, regulēšana, ieejas durvju regulēšana, iestiklošana, paskastītes remonts)
 • Pagrabu un bēniņu tīrīšana

Citi teritorijas un koplietošanas telpu uzturēšanas un apkopšanas pakalpojumi

 • Deratizācija (Grauzēju iznīcināšana), dezinsekcija (insektu iznīcināšana), dezinfekcija
 • Lielgabarīta atkritumu izvešana
 • Zaru izvešana
 • Lapu izvešana
 • Zāles izvešana
 • Saslauku izvešana
 • Ieejas mezglu jumtiņu tīrīšana
 • Valsts karoga pacelšana
 • Sniega tīrīšana (ar rokām)
 • Sniega tīrīšana (mehāniskā)
 • Smilšu pievešana ziemai
 • Smilšu pievešana rotaļu kastēm

Tehniskā apkope un uzturēšana


Ūdensvada un kanalizācijas sistēma

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināsana 
 • Sistēmas apsekošana (skaitītāju, ventiļu, filtru, nosēdaku, sūkņu, izolācijas), apsekošanas aktu nofromēšana un saglabāšana 
 • Kopējo skaitītāju rādijumu nolasīšana un rādijumu fiksēšana 
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām 
 • Lietus ūdens notekcauruļu apsekošana un tīrīšana

Siltumapgādes sistēma

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināsana 
 • Sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu 
 • Sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude 
 • Siltumezgla iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude 
 • Apkures sistēmas atgaisošana 
 • Noslēgventiļu, regulējoso ierīču, filtru pārbaude, tīrīšana 
 • Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana 
 • Tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana 
 • Elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts 
 • Kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība 
 • Kontrolmēraparatūras pārbaužu organizešana 
 • Siltumskaitītāja darbības uzraudzība 
 • Iekārtu un cauruļvadu krāsosana un siltumizolācijas uzlikšana 
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām 
 • Skaitītāju rādījumu regulāri nolasījumi un to fiksēšana reģistrācijas žurnālā

Elektroapgādes sistēma

 • Koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana 
 • Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu pārbaude 
 • Bojāto koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. nomaiņa

Ēku konstruktīvie elementi

 • Ēkas nesošo un konstruktīvo daļu vizuālā apsekošana 
 • Dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude 
 • Konstruktīvo elementu kārtējie remonti (šuvju hermetizācija, kāju restīšu, margu metināšana, lūku remonts, atkritumu vada remonts, stāvvadu apšuvuma remonts, logu un durvju profilaktiskais remonts un citi profilaktiskie darbi

Liftu uzturēšana

 • Lifta un tā sastāvdaļu atbilstoša tehniskā stāvokļa nodrošināšana 
 • Lifta sagatave tehniskajām pārbaudēm 
 • Lifta darbības pārtraukšanas nodrošināšana līdz atklāto trūkumu novēršanai 
 • Lifta periodiskās apskates un tehniskās apkopes reģistrēšana žurnālā

Avārijas dienests

 • Ūdensvada, kanalizācijas, elektroinstalācijas, citu inženierkominikāciju avārijas dienesta 24/7 uzturēšana

Ēku administratīvā uzturēšana


Mājas pārvaldīšanas pakalpojumi

 • Finanses un grāmatvedība 
 • Juridisie pakalpojumi 
 • Organizatoriskie jautājumi, pārstāvniecība

Administratīvie darbi

 • Administratīvo ēku uzturēšana 
 • Pasta un sakaru pakalpojumi 
 • Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 
 • Tehniskās plānošanas nodrošinājums, iepirkumu nodrošinājums, sagādes nodrošinājums, projektu vadības nodrošinājums
 • Projektu vadība

Noskaidro izmaksas savai mājai.

Aizpildi zemāk pieejamo pieteikuma formu un mēs ar Jums drīzumā sazināsimies. 

Uzdod savu jautājumu arī zvanot: +371 29105001