Ēku projekti & Pārvaldīšana

Kas būtu jāzin par mums ?

“Uz katra trešā” spertā ikdienas soļa mēs esam izvēles priekšā, darīt vai nedarīt, jā vai nē, tas ir nepieciešams vai tieši pretēji ? Mēs SIA “Ēku projekti & Pārvaldīšana” esam šeit, lai palīdzētu Jums spert pareizos - nākamos soļus un atvieglotu Jūsu ikdienu. Ar pieredzes bagāžu būvniecības un namu apsaimniekošanas nozarēs, mēs atrisināsim tās mazās vai lielās bēdas, kas ikdienā, vai par to atceroties, rada galvassāpes.

Uz drīzu tikšanos!

Ēku projekti un pārvaldīšana

Pieredze, zināšanas, uzticamība

Mājas nodošanas ekspluatācijā pakalpojums.

  

Negaidi līdz būvvaldes inspektors klauvēs pie durvīm.

Dārza mājas, dzīvojamās mājas, noliktavas u.c., nodošanas ekspluatācijā, pakalpojuma ietvaros, SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana" izstrādās Jums visu nepieciešamo dokumentāciju mājas nodošanai un pārstāvēs Jūsu īpašumu visās valsts, pašvaldību un citās iestādēs, kā arī komunikācijā ar trešajām personām.

Kāda ir mājas nodošanas ekspluatācijā cena ?

Cenu veido tā dokumentācija, kas mājas nodošanas ekspluatācijā laikā ir jaizstrādā. (Piemērs: īpašnieks būvējot māju ir pieļāvis atkāpes no iepriekš izstrādātās projekta dokumentācijas, tādējādi, nereti būvvalde pieprasa veikt projekta izmaiņas, kas attiecīgi palielina izmaksas). Protams katra lieta ir izskatāma individuāli, ir mikro izmaiņas un ir lielas izmaiņas, citiem ir projekts, citiem tā nav u.c.


Lasīt vairāk par mājas nodošanu ekspluatācijā


Esi saimnieks savā mājā!

Mājas pilnvarotās personas pakalpojumi, konsultācijas.

Profesionāli māju vecāko, pilnvaroto personu pakalpojumi, neatkarīgi no jau esošā vai nākotnē plānotā apsaimniekotāja. Piedāvātie māju vecākie ir ar akadēmisku izglītību, kura ir iegūta Latvijas augstākajās mācību izglītības iestādēs - Namu pārzinis, 3. kvalifikācijas līmenis. 

Mūsu uzņēmumā strādājošie profesionāļi ir ieguvuši zināšanas un pieredzi namu apsaimniekošanas un pārvaldības nozarē. Tiešā specializācija- daudzdzīvokļu māju kopības vadība, dzīvokļu īpašnieku biedrību vadība, noslēgto ārpakalpojuma līguma vadība (Dzīvojamo māju, atkritumu apsaimniekošana, tehniķu pārraudzība, teritoriālo uzturētāju pārraudzība). 

  • Dzīvokļu īpašnieku kopības konsultācijas par dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšanau, dokumentācijas sagatavošanas pakalpojumi iesniegšanai UR, jurista konsultācijas
  • Pārvaldījuma tiesību nodošanas pakalpojumi, dokumentāciju paketes sagatavošana atbilstoši likumdošanai
  • Konsultācijas dzīvokļu īpašnieku kopībai dažādos apsaimniekošanas jautājumos, mājas vadības jautājumos, kopsapulču organizēšanā, likumdošanas jautājumos.
  • Eiropas struktūrfondu projekti, energoefektivitātes projekti, līdzfinansējumi.
  • Daudzdzīvokļu māju pārvaldības pakalpojumi.

Ko iegūst iedzīvotājs ?

Mūsu māju pilnvarotās personas sniegs dzīvokļu īpašnieku kopībām nenovērtējamu atbalstu un profesionālu palīdzību tādu jautājumu risināšanā kā pārvaldījuma tiesību pārņemšana, dokumentācijas izstrāde un sagatavošana, kopsapulču organizēšana un protokolu noformēšana, esošā apsaimniekotāja kontrole un uzraudzība, mājas uzkrājumu fonda izlietojuma kontrole, būvniecības un renovācijas jautājumi un to izpilde kā arī Eiropas struktūrfondu projektu vadība un būvniecības dokumentācijas sagatavošana. 

Mēs palīdzēsim jūsu mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai izveidot veiksmīgu un caurspīdīgu sadarbību ar esošo vai  nākotnes apsaimniekotāju.
Lasīt tālāk: