Kas mēs esam ?

Ēku projekti & Pārvaldīšana ir sertificēts ar Būvkomersanta reģistrācijas Nr.17406 un Pārvaldnieka reģistra Nr.794, vienas ģimenes veidots un attīstīts uzņēmums, kas pakalpojuma saņēmēju vidū ir sevi pierādījis un iemantojis uzticamību, ar pieredzes bagāžu un profesionālismu, dzīvojamo namu apsamniekošanā, pārvaldībā, būvniecībā un tās dokumentācijas validēšanā. Mēs palīdzēsim Jums atrisināt tās mazās vai lielās bēdas, kas ikdienā, vai par to atceroties, rada pārdomas vai galvassāpes.

Ģenerēsim skaistāku pasauli kopā! 

 
Pieteikties bezmaksas konsultācijai
 
Aktuālākais par namu apsaimniekošanu

Māju apsaimniekošana un pārvaldība:

Mēs "nojauksim komunikācijas barjeru" starp mājas apsaimniekotāju un iedzīvotāju! 

SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana"
Namu pārvaldnieks, kvalifikācijas numurs:  Sērija: PK E Nr. 2873*

Kristīne Rozenberga

Namu pārvaldnieks Kristīne Rozenberga

Izglītība:
Tehnisko zinātņu, Pirmā līmeņa augstākā izglītība - Namu pārvaldnieks, 5 kvalifikācija
Izglītības zinātne - Pedagogs, lektors, mentors.


Mūsu viens no mūsu svarīgākajiem darba instrumentiem ir veiksmīga un pilnvērtīga komunikācija daudzdzīvokļu nama īpašniekiem. 

Mēs uzskatām, ka tikai veiksmīgas un profesionālas komunikācijas ietvaros ir sasniedzami un realizējami abu pušu mērķi un mājas attīstība, kas ved pie veiksmīga rezultāta.

Māju apsaimniekošanas un pārvaldības moduļa ietvaros katrai dzīvojamai mājai tiek piešķirts  savs, kvalificēts Nama pārzinis, kas organizē dzīvojamās mājas administratīvo darbu, uztur pilnvērtīgu un ciešu komunikāciju ar iedzīvotājiem, mājas sētniekiem un pakalpojumu piegādātājiem, kā arī īpašuma uzturēšanas un attīstības ietvaros rīko regulāras dzīvokļu īpašnieku kopsapulces gan ē-vidē, gan klātienē.  

Savukārt māju pārziņu darbu uzrauga kvalificēts Namu pārvaldnieks, kurš organizē līgumisko pušu saistību un nozares normatīvo aktu izpildi katrā atsevišķajā daudzdzīvokļu namā. Tāpat Nama pārvaldnieks sniedz un sagatavo atbildes māju īpašniekiem un iedzīvotājiem uz viņu uzdotajiem jautājumiem, ved Mājas lietu Būvniecības informācijas sitēmā, sagatavo daudzdzīvokļu nama pārvaldības plānus, seko līdzi mājas konstrukciju un inženiertīklu kalpošanas laikiem, sagatavo priekšlikumus plānotajiem remontdarbiem, apgūst tirgus iespējas un meklē izdevīgākos piedāvājumus. Mājas pārvaldnieks arī ir persona, kura piesaista finases, meklē dažādu projektu iespējas, vai arī citu finasējumu, lai realizētu mājas attīstību.

Mājas administratīvo darbu nodrošina Ēku projekti & Pārvaldīšana jurists, kas nodarbojas ar dažādu dokumentu sagatavošanu uzsākot sadarbību ar daudzdzīvokļu namu. Darba procesā tieši jurista darbs ir neaizvietojams, jo mainoties valsts normatīvajiem aktiem, attiecīgi mainās arī pārvaldīšanas darbības. Tāpat mūsu uzņēmuma jurists sniedz atbalstu māju kopībām dažādu tiesisku jautājumu sakārtošanā kopības iekšienē, lai notiktu produktīvāka uz mērķi vadīta mājas dzīve. Uzsākot sadarbību mūsu jurists meklē visizdevīgākos saskares punktus ar klientu, saskaņojot līgumus un, ja nepieciešams, veicot to korekcijas vai uzlabojumus. Uz noslēgtā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un pilnvarojuma līguma pamata mēs nodrošinām juridisku daudzdzīvokļu mājas kopības interešu aizsardzību, pārstāvot to pret trešajām personām.

Mājas tehnisko un/vai apsaimniekošanas darbību uztur Ēku projekti & Pārvladīšana sertificēts Tehniskais dienests, kas regulāri veic mājas tehniskā stāvokļa analīzi un plāno turpmāko apsaimniekojamās mājas konstruktīvās attīstības scenārijus. Tehniskais dienests izpilda plānoto remontdarbu tehniskos darbus un veic ārkārtas remontdarbu uzdevumus (avārijas darbus). Par visiem izpildītajiem tehniskajiem darbiem tiek sagatavoti darba izpildes akti, kur tiek ievietoti dzīvojamās mājas lietā. Tāpat katras mājas lietā tiek ievietota informācijas par veiktajām vizuālajām apskatēm un tehniskajiem apsekojumiem.

 
Lasi vairāk par pakalpojumu -
 
Namu apsaimniekošana

Vēlies saņemt apsaimniekošanas un namu pārvaldības piedāvājumu ?

Atsūti mums savu ziņu, aizpildot formu, un 1 (vienas) darba dienas laikā, mēs ar Jums sazināsimies.

Aizpildi datus zemāk:

Apsaimnieko, pats sevi - bet profesionāli.

Mājas pilnvarotās personas pakalpojumi, konsultācijas.

Profesionāli māju vecāko, pilnvaroto personu pakalpojumi, neatkarīgi no jau esošā vai nākotnē plānotā apsaimniekotāja. Piedāvātie māju vecākie ir ar augstāko izglītību, kura ir iegūta Latvijas augstākās izglītības mācību iestādēs - Namu pārvaldnieks, 4. kvalifikācijas līmenis.

Mūsu uzņēmumā strādājošie profesionāļi ir ieguvuši zināšanas un pieredzi namu apsaimniekošanas un pārvaldības nozarē. Tiešā specializācija- daudzdzīvokļu māju kopības vadība, dzīvokļu īpašnieku biedrību vadība, noslēgto ārpakalpojuma līguma vadība (Dzīvojamo māju, atkritumu apsaimniekošana, tehniķu pārraudzība, teritoriālo uzturētāju pārraudzība).

  • Dzīvokļu īpašnieku kopības konsultācijas par dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšanau, dokumentācijas sagatavošanas pakalpojumi iesniegšanai UR, jurista konsultācijas
  • Pārvaldījuma tiesību nodošanas pakalpojumi, dokumentāciju paketes sagatavošana atbilstoši likumdošanai
  • Konsultācijas dzīvokļu īpašnieku kopībai dažādos apsaimniekošanas jautājumos, mājas vadības jautājumos, kopsapulču organizēšanā, likumdošanas jautājumos.
  • Eiropas struktūrfondu projekti, energoefektivitātes projekti, līdzfinansējumi.
  • Daudzdzīvokļu māju pārvaldības pakalpojumi.

Ko iegūst iedzīvotājs ?

Mūsu māju pilnvarotās personas sniegs dzīvokļu īpašnieku kopībām nenovērtējamu atbalstu un profesionālu palīdzību tādu jautājumu risināšanā kā pārvaldījuma tiesību pārņemšana, dokumentācijas izstrāde un sagatavošana, kopsapulču organizēšana un protokolu noformēšana, esošā apsaimniekotāja kontrole un uzraudzība, mājas uzkrājumu fonda izlietojuma kontrole, būvniecības un renovācijas jautājumi un to izpilde kā arī Eiropas struktūrfondu projektu vadība un būvniecības dokumentācijas sagatavošana.

Mēs palīdzēsim jūsu mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai izveidot veiksmīgu un caurspīdīgu sadarbību ar esošo vai  nākotnes apsaimniekotāju.

 
Lasi vairāk par pakalpojumu -
 
Namu pārzinis

Mājas nodošana ekspluatācijā.

  • Kas nepieciešams lai māju nodotu ekspluatācijā ?
  • Mājas nodošana ekspluatācijā cena, izmaksas ?
  • Kas jāievēro nododot māju ?
  • Nepieciešamā - iesniedzamā dokumentācija.
  • Cita Jums svarīga informācija.

Negaidi līdz būvvaldes inspektors klauvēs pie durvīm.

Dārza mājas, dzīvojamās mājas, noliktavas u.c., nodošanas ekspluatācijā, pakalpojuma ietvaros, SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana" izstrādās Jums visu nepieciešamo dokumentāciju mājas nodošanai un pārstāvēs Jūsu īpašumu visās valsts, pašvaldību un citās iestādēs, kā arī komunikācijā ar trešajām personām.

Kāda ir mājas nodošanas ekspluatācijā cena ?


Cenu veido tā dokumentācija, kas mājas nodošanas ekspluatācijā laikā ir jaizstrādā. (Piemērs: īpašnieks būvējot māju ir pieļāvis atkāpes no iepriekš izstrādātās projekta dokumentācijas, tādējādi, nereti būvvalde pieprasa veikt projekta izmaiņas, kas attiecīgi palielina izmaksas). Protams katra lieta ir izskatāma individuāli, ir mikro izmaiņas un ir lielas izmaiņas, citiem ir projekts, citiem tā nav u.c.

Lasīt vairāk par pakalpojumu -
Mājas nodošanas ekspluatācijā
 

Sadarbības partneri:


Rīgas Domes Mājokļu un Vides departaments

Ogres pašvaldība

Ogres namsaimnieks

SIA Adapteris

Latvijas tālrunis

Conventus

Būvniecības ABC

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.