Mārtiņš Zukurs

Nekustamo īpašumu speciālists

+371 29469908

Mārtiņš atbildēs uz Jūsu jautājumiem, kas saistīti ar mājas nodošanu ekspluatācijā, būvniecības projektu izstrādi, būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņu izstrādi un citiem būvniecības un to procesu vadības, Jums interesējošiem jautājumiem. Aizpildi formu zemāk:Kristīne Rozenberga

Namu pārzinis

+371 29105001

Kristīne atbildēs uz Jūsu jautājumiem, kas saistīti ar daudzdzīvokļu namu  pārvaldīšanu, apsaimniekošanu, pārvaldnieka maiņu, daudzīvojamo namu iedzievotāju biedrības izveidi, kopīpašnieku pārvaldes formām, sagatavos nepieciešamo dokumentāciju pārvaldnieka maiņas procesos, ieniegšanai pašvaldībā un pie komercsabiedrībām.Visi sagatavotie dokumenti atbilst valsts normatīvo aktu prasībām un tajos norādītajām lēmumu pieņemšanas procedūrām. Aizpildi formu zemāk: Rekvizīti

  • SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana"
  • Reģistrācijas numurs: 40103569995
  • AS "Citadele Banka"
  • Kods: PARXLV22
  • Konts: LV91PARX0022300950001
  • Konts: LV91PARX0022300950002
  • Juridiskā adrese: Skolas iela 19 - 1, Ogres nov., Ogre, LV-5001