Mājas nodošanas ekspluatācijā - konsultācija 2023

 1. Kas jādara lai nodotu īpašumu ekspluatācijā ?
 2. Cik maksā nodot īpašumu ekspluatācijā ?
 3. Vai es varu nodot savu īpašumu ekspluatācijā ?

Uz visiem šiem jautājumiem mēs varam rast Jums atbildes, kas būs attiecināmas, tieši uz Jūsu īpašumu un tā stāvokli.

Vadoties pēc Vispārīgo būvnormatīvu aktiem, īpašumiem, kas būvēti līdz 2014.gada 1.oktobrim, noteikts būvdarbu termiņš - 8 gadi, kas ir 2022.gada 1.oktobris. Laiks, kas atlicis līdz minētajam termiņam, nodošanai ekspluatācijā, nav daudz. Ir virkne darbību, kas īpašniekam ir jāveic, lai īpašumu “nodotu”, kā akti, iesniegumi, veidlapas, pieaicināmie speciālisti, apsekojumi u.c. darbības, kas atkarīgas no konkrētā īpašuma un specifikas.


Pakalpojuma apraksts:

Mājas nodošanas ekspluatācijā, konsultācijas ietvaros, Jūs noskaidrosiet visus Jums interesējošus jautājumus, kas skar konkrēti Jūsu īpašuma nodošanas ekspluatācijā procesu:

 • Nodošanas ekspluatācijā - kārtība;
 • Jūsu īpašuma atbilstība normatīviem;
 • Nepieciešamie akti, apliecinājumi, iesniegumi un veidlapas;
 • Projekta izmaiņu (atkāpju no projekta), risinājumi;
 • Mājas legalizācijas (mājas bez projekta), risinājumi;
 • Citi Jūsu īpašuma specifisku jautājumu risinājumi;

Tai skaitā: Jūs saņemsiet, iespējams, izdevīgākos un noteikti savas nozares zinošus, atbilstošas kvalifikācijas, speciālistu kontaktus, kas vadoties pēc Jūsu specifikas, jāpiesaista ekspluatācijas gaitā, piem. energoauditors, elektriķis, skursteņslauķis, mērnieks (izpildmērījumam, topogrāfijai), arhitekts, būvkonstruktors.

Kā tas notiek ?

Jūs sagatavojat speciālista izpētei:

 1. Mājas projekta dokumentāciju (Ja pieejama)
 2. Būvatļauju (Ja pieejama)
 3. Inventarizācijas lietu (Ja pieejama)
 4. Vēstules un citu dokumentāciju, ko izsniegusi būvvalde vai citas būvniecības procesā iesaistītās iestādes, puses (piem: akti par ūdensvada kanalizācijas, gāzes pieslēgumiem u.c.)
 5. Precīzākas informācijas saņemšanas ietvaros, vēlams būtu veikt mājas un tās pieguļošās teritorijas, žoga un citu būvju fotofiksāciju.

Konsultācijas process:

Konsultācijas gaitā, speciālists iepazīstas ar Jūsu dokumentāciju un sniedz Jums plaša spektra ieskatu, informācijā un soļos, "kas būtu jāsper" - ātrākai un efektīvākai, īpašuma nodošanai ekspluatācijā.

Pēc konsultācijas, konsultācija:

Pēc mājas nodošanas ekspluatācijā - konsultācijas, Jūs savā elektroniskā pasta adresē saņemsiet dokumentāciju ar konkretizētu - Jūsu īpašumam, plānveida instrukciju un nepieciešamības gadījumā, konsultācijas ierakstu MP3 vai video formātā.

Konsultācijas ilgums un cena:

 • Ieteicams konsultācijai atvēlēt no 1,5 līdz 2 stundām.
 • Mājas nodošanas ekspluatācijā konsultācijas izmaksas:
 • Konsultācija pie mums, birojā - Rīgā- 200.00 EUR
 • Konsultācija Jūsu norādītajā adresē - 200.00 EUR + ceļa izdevumi

Valdes loceklis, Mārtiņš Zukurs

Mārtiņš Zukurs

Vēlos pieteikties konsultācijai.

Aizpildi datus zemāk: