Mājas nodošanas ekspluatācijā pakalpojums

Par pakalpojumu:

Kopš 2016.gada SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana" ar patiesi augstu atbildības sajūtu darbojas ar dzīvojamo māju nodošanu ekspluatācijā, saistīto jautājumu risināšanā. Mums ir konkrētas iestrādes un zināšanas mājas nodošanas ekspluatācijā, procesa vadībā. Vadoties pēc pieredzes, mēs vienmēr atrodam klientam izdevīgāko veidu, kā sakārtot elementāro, jeb specifisko jautājumu. Uztici mums sava īpašuma nodošanu ekspluatācijā un jau pēc diviem mēnešiem Jūsu īpašuma formulitātes būs sakārtotas!


Mājas nodošanas ekspluatācijā pakalpojums

Ko iegūst īpašnieks ?

 1. "Atbrīvojas no liekas nastas". Mēģinot iedziļināties dokumentu sarakstā, kas nepieciešams mājas nodošanai ekspluatācijā, retais saprot no kura gala sākt, kas ir kas un cik par to būs jāmaksā.
 2. Atsaucīgu speciālistu, kas mājas nodošanas ekspluatācijā ietvaros Jūs informēs par visiem soļiem un sakārtos visus A-Z dokumentus.
 3. Lētākas mājas nodošanas ekspluatācijā izmaksas. Mūsu līdzšinējā pieredze liecina, ka īpašnieki bieži pārmaksā par paveikto, mājas nodošanas ekspluatācijā, piesaistāmā speciālista darbu, tādējādi, sadarbojamies ar freelance tipa speciālistiem, attiecīgi nodrošinot apjoma cenas un to griestus.
 4. Ātru un kvalitatīvu nodošanu ekspluatācijā. Mūsu pieredze rāda, ja ēkai nav legalizācijas vai projekta dokumentācijas izmaiņu specifikas, mēs īpašumu nododam 2 (divu) mēnešu laikā.

Pakalpojuma gaita:

Iepazīšanās ar konkrētā īpašuma dokumentāciju, reģionālajiem noteikumiem un specifiku.

Sākotnēji mājas īpašnieks iepazīstina piesaistīto speciālistu ar mājas īpašuma dokumentāciju, kā - projektu būvēm, inženierkomunikācijām, būvatļauju un citu būvniecības dokumentāciju. 

Piesaistāmo pušu atlase.

Mūsu speciālists informē par darba apjomu, dokumentiem, kas jaizstrādā un nepieciešamajām, piesaistāmajām pusēm, pakalpojuma ietvaros. Ēku projekti & Pārvaldīšana sadarbojas ar virkni freelance tipa speciālistiem - apjomu ietvaros, tādējādi, mēs spēsim īpašniekam piedāvāt izdevīgus piesaistāmo speciālistu piedāvājumus. (Energoauditors, elektriķis, mērnieks, skursteņslauķis).

Pakalpojuma starts.

Ēku projekti & Pārvaldīšana uzņēmās pilnu “nodošanas ekspluatācijā” cikla vadību. Īpašnieks tiek piesaistīts parakstīšanas un dokumentācijas apliecināšanas nepieciešamības gadījumā, tādējādi, maksimāli atbrīvojot īpašnieku no iesaistes procesā. Par procesa gaitu īpašnieks ikdienā tiek informēts izmantojot lietotni Whatsapp, vai citā formā, iepriekš par to vienojoties.

Pakalpojuma finišs.

Īpašnieks savā būvniecības informācijas sistēmas profilā, jeb papīra formā, saņem aktu no atbildīgās būvvaldes, par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Pakalpojuma ietvaros tiek sagatavota virkne dokumentācijas un piesaistīti speciālisti:

Dokumentācijas validācija:

 • Veselības inspekcijas - atzinums
 • Valsts vides dienesta - atzinums
 • Tet (lattelecom) - atzinums
 • Gaso - atzinums
 • Sadales tīkls - atzinums
 • ZMNĪ - atzinums
 • Latvijas dzelzsceļš - atzinums
 • Centralizēto inženiertīklu (ŪKT) - atzinumi
 • Satiksmes departamenta - atzinums
 • Melorācijas sistēmu - atzinumi
 • Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija - iesniegums.
 • Būvatļaujas pārreģistrācija/pagarināšana
 • Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai izstrāde
 • Citas dokumentācijas izstrāde, vadoties pēc specifikas.

Piesaistāmie speciālisti:

 • Skursteņslauķis - akts par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli.
 • Elektriķis - Izpildshēmas, pretestības mērījumi, kontaktsavienojumu pārbaude, termogrāfija.
 • Energoauditors - Pagaidu energosertifikāta izstrāde.
 • Mērnieks - Mērījums inženierkomunikācijām, ceļiem, žogiem, būvēm - faktiskajā stāvoklī. (Horizontālajā un vertikālajā projekcijā).
 • Inventarizācijas lieta - VZD kadastrālā uzmērīšanas lieta
 • Pēc nepieciešamības - Tehniskās apsekošanas atzinums (TAA)

Valdes loceklis, Mārtiņš Zukurs

Mārtiņš Zukurs

Pieteikties pakalpojumam:Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.