Mājas vecākaisMājas pilnvarotās personas pakalpojumi, konsultācijas.

Profesionāli māju vecāko, pilnvaroto personu pakalpojumi, neatkarīgi no jau esošā vai nākotnē plānotā apsaimniekotāja. Piedāvātie māju vecākie ir ar akadēmisku izglītību, kura ir iegūta Latvijas augstākajās mācību izglītības iestādēs - Namu pārzinis, 3. kvalifikācijas līmenis. 

Mūsu uzņēmumā strādājošie profesionāļi ir ieguvuši zināšanas un pieredzi namu apsaimniekošanas un pārvaldības nozarē. Tiešā specializācija- daudzdzīvokļu māju kopības vadība, dzīvokļu īpašnieku biedrību vadība, noslēgto ārpakalpojuma līguma vadība (Dzīvojamo māju, atkritumu apsaimniekošana, tehniķu pārraudzība, teritoriālo uzturētāju pārraudzība). 

Ko iegūst iedzīvotājs ?

Mūsu māju pilnvarotās personas sniegs dzīvokļu īpašnieku kopībām nenovērtējamu atbalstu un profesionālu palīdzību tādu jautājumu risināšanā kā pārvaldījuma tiesību pārņemšana, dokumentācijas izstrāde un sagatavošana, kopsapulču organizēšana un protokolu noformēšana, esošā apsaimniekotāja kontrole un uzraudzība, mājas uzkrājumu fonda izlietojuma kontrole, būvniecības un renovācijas jautājumi un to izpilde, kā arī Eiropas struktūrfondu projektu vadība un būvniecības dokumentācijas sagatavošana. 

 • Dzīvokļu īpašnieku kopības konsultācijas par dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšanau, dokumentācijas sagatavošanas pakalpojumi iesniegšanai UR, jurista konsultācijas

Lai nodibinātu DZĪB ir jābūt organizētai pareizai un  tiesiskai kārtībai, lai dokumenti tiktu pieņemti Uzņēmumu reģistrā. Dokumentācijas sagatavošana prasa tiesisko regulējumu zināšanas un laiku. Mēs piedāvājam visus organizātoriskos procesus gan konsultāciju veidā, gan šo procesu vadībā, lai veiksmīgi tiktu nodibināta dzīvokļu īpašnieku kopība - aptauju organizēšana, kopsapulču organizēšana, saistošās likumdošanas skaidrojumi, turpmākā biedrības darba organizēšana, ārpakalpojumu līgumu slēgšana, grāmatvedības organizēšana, pārvaldījuma līgumu sastādīšana.

 • Pārvaldījuma tiesību nodošanas pakalpojumi, dokumentāciju paketes sagatavošana atbilstoši likumdošanai

Lai nodotu pārvaldījuma tiesības kopības izvēlētam pārvaldniekam, ar likumu ir noteikti konkrēti soļi dokumentācijas sagatavošanā un organizātoriskajos processos. Piedāvājam noorganizēt jūsu daudzdzīvokļu mājas kopībā visu šos soļus atbilstoši tiesiskajiem regulējumiem. Veiksim apsaimniekotāju konkursu un palīdzēsim jums izvēlēties vispiemērotāko apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošinātāju tieši jūsu mājai.

 • Konsultācijas dzīvokļu īpašnieku kopībai dažādos apsaimniekošanas jautājumos, mājas vadības jautājumos, kopsapulču organizēšanā, likumdošanas jautājumos.

Ja esat savā kopībā līdz šim saskāries ar nesaprotamu un necaurspīdīgu apsaimniekošanas kārtību, tad tieši mēs esam tie, kuri jums palīdzēs iegūt sapratni un sakārtot attiecības ar esošo pārvaldnieku. Konsultēsim jūsu māju vecākos par jūsu daudzdzīvokļu mājas problēmjautājumiem un meklēsim tiesiskus ceļus to risināšanā. Sniegsim konsultācijas un praktiskus padomus kā kontrolēt jūsu mājas finanses un uzkrājuma fondu. Mūsu galvenais mērķis- jūsu daudzdzīvokļu nama turmpāka ilgstoša saglabāšana un veiksmīgas sadarbības organizēšana ar apsaimniekotāju. Būsim kontrolējošie starpnieki starp jums un jūsu  apsaimniekotāju.

 • Eiropas struktūrfondu projekti, energoefektivitātes projekti, līdzfinansējumi.

Mūsu speciālisti piedāvā šo projektu vadību un dokumentācijas sagatvošanu. Ja esat savā kopībā izlēmuši apgūt kādu no piedāvātajiem Eiropas savienības projektiem, lai noorganizētu jūsu nama renovāciju, remontu vai likvidētu avārijas sekas, tad mēs piedāvajam sagatavot nepieciešamos dokumentus un uzņemties organizatoriskos processus, kuri atbilst likumdošanai.

 • Daudzdzīvokļu māju pārvaldības pakalpojumi

 1. Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība
 2. Dzīvojamās mājas lietas vešana, dokumentācijas uzturēšana, lietvedības organizēšana, mājas uzkrājumu fonda kontrole un administrēšana, rēķinu administrēšana, jurista pakalpojumi, grāmatvedības pakalpojumi
 3. Līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku, ārpakalpojumu līgumu slēgšana
 4. Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām

Apsaimniekošana, Mājas vecākais, pārvaldība, mainīt apsaimniekotāju

Ģenerējam skaistāku pasauli, priekš mums visiem - KOPĀ

Netērējiet savu laiku, bet tērējiet mūsu! Mēs esam te, lai jūsu dzīvojamā māja būtu labākā Jūsu pilsētā!

Piesakies uz bezmaksas konsultāciju un pārliecinies par komfortablām iespējām, kas sagaida Jūs tepat aiz stūra!


Pieteikties bezmakas konsultācijai

Uzdod savu jautājumu arī zvanot:

 • Tālr.nr.: +371 29105001
 • Tālr.nr.: +371 29469908