Mājas apsaimniekošanas un pārvaldības reģistrācijas forma.