Sadarbības partneri:

Eiusmod tempor

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Consectetur

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Dolor sit amet

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

.btn { border: none; /* Remove borders */ color: white; /* Add a text color */ padding: 14px 28px; /* Add some padding */ cursor: pointer; /* Add a pointer cursor on mouse-over */ } .success {background-color: #04AA6D;} /* Green */ .success:hover {background-color: #46a049;} .info {background-color: #2196F3;} /* Blue */ .info:hover {background: #0b7dda;} .warning {background-color: #ff9800;} /* Orange */ .warning:hover {background: #e68a00;} .danger {background-color: #f44336;} /* Red */ .danger:hover {background: #da190b;} .default {background-color: #e7e7e7; color: black;} /* Gray */ .default:hover {background: #ddd;}
eit
Spied šeit
Plāns

200 €
Plāns

600 €
Plāns

A+ 

800 €
Pilna cikla, individuāla plāna izstrāde 
"Mājas nodošanai ekspluatācijā".
× 
 
Konsultācijas, ieteikumi pilnīgai mājas nodošanai
ekspluatācijā
 ×  × ×  
Izdevīgāko risinājumu ieviešana, optimizēšana  × ×  × 
Pārstāvniecība jautājumos ar 
būvvaldi.
  × × 
Mājas nodošana ekspluatācijā,
projekta vadība.
  ×   ×
Individuālu jautājumu risināšana,
plānošana, risinājumu ieviešana.
 ×  ×  
Pārstāvniecība jautājumos ar
piesaistītajiem speciālistiem, speciālistu
pieņemšana, izstrādātās dokumentācijas
validācija.
  ×  

Izbūves, montāžas darbi.

Ūdens komercuzskaites attālinātā mēraparāta un tā mezgla, izbūves darbi, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai un tehniskajiem noteikumiem, jaunizbūvētajā multifunkcionālajā zālē, Ikšķilē.

Izbūves, montāžas darbi.

Siltumtrases izbūves darbi, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai, ar pieslēgšanos pie pilsētas centrālās trases, Ogrē, Draudzības ielā 

Izbūves, montāžas darbi.

Ikšķiles centrālā laukuma lietus kanalizācijas cauruļu ø315 / ø200, aku ø560/500 izbūves darbi

Avārijas darbs.

Mālkalnes pr. 27, Ogre plīsušās sadzīves kanalicāzijas 250ø caurules avārijas novēršanas darbi, plīsuma vietā, izbūvējot jaunu caurules posmu, pārklājot ar ģeotekstilu, apbetonējumu.


Avārijas darbs.

Ogres pilsētas Trikotāžas kombināta teritorijā esošās deformētas lietus kanalizācijas akas remonta darbi, vecās virsējās akas dzelzsbetona konussa demontāža, akas tīrīšana (mehāniskā), jauna dzelsbetona groda ø900 iesēdināšana, ar akas vāku.