Kanalizācijas izbūve

Kanalizācijas izbūve EPUNP

Ko mēs piedāvājam ?

Ēku projekti & Pārvaldīšana piedāvā veikt Jūsu ārējās sadzīves kanalizācijas, lietus kanalizācijas izbūves darbus, kā arī uzņēmums ir specializējies sadzīves kanalizācijas avārijas pasākumu novēršanas darbos.

Kanalizācijas izbūves cena.

Kanalizācijas izbūves cena privātmājai vai cita tipa ēkām ir atkarīga no kanalizācijas veida, vietas, dziļuma un citas specifikas. Mūsu kanalizācijas izbūves piedāvājumā ietilpst:

 1. Izsmeļamo aku, krājrezervuāra izbūve;
 2. Septiķa izbūve;
 3. BIO (Bioloģiskā) kanalizāciajs izbūve;
 4. Pieslēguma izbūve pie centrālās kanalizācijas sistēmas;

Kādu kanalizācijas veidu izvēlēties ?

Raugoties uz šodienas iespējām, nereti dzīvojamās mājas īpašnieks uzdod sev jautājumus, kādu kanalizācijas sistēmu izvēlēties, kura no kanalizācijas sistēmām man vismazāk liks par sevi domāt un kādas ir kanalizācijas izbūves un materiālu izmaksas ? 

Pieslēgums pie pilsētas centrālās kanalizācijas sistēmas.

Kanalizācijas sistēmai tiek uzstādīts ūdens skaitītājs, pēc kā jāmaksā par izlietoto ūdens daudzumu.

Centralizētās kanalizācijas pieslēguma ietvaros, īpašnieks sev atvieglo prātu, par izsmeļamo aku (krājrezervuāra) atsūkšanu, bedru tīrīšanu vai kanalizācijas attīrīšanu, asenizāciju. Protams, pieslēguma biroktrātijas un izbūves process ir nedaudz sarežģītāks, kā būvējot decentralizēto kanalizācijas sistēmu, jeb izsmeļamās kanalizācijas akas, septķi, bioloģisko kanalizācijas sistēmu, proti, pirms būvniecības, atbildīgajā novada, pilsētas būvvaldē ir jāiesniedz iesniegums par mājas īpašnieka vēlmi pieslēgties centralizētajai kanalizācija, pēc kā, būvvalde Jums izsniegs tehniskos noteikumus, uz kuriem balstoties būs jāveic Jūsu mājas kanalizācijas pieslēguma pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, projekta dokumentācijas izstrāde. 

Mājas īpašnieks brīvi, pēc saviem uzskatiem var izvēlēties projekta autoru, projektētāju, izbūves meistarus, būvniekus, t.sk. likumā nav aizliegts arī pašam veikt pieslēguma būvniecību, tomēr svarīgi ir atcerēties, ka būvdarbi ir jāveic pietiekami profesionāli, lai pirmkārt attiecīgā iestāde darbus pieņemtu un otrkārt, lai nākotnē nerastos problēmas, kā piemēram ar slīpuma % izmaiņām, cauruļu nobīdēm, augstumiem u.c.

TURPMĀK: Personīgā kanalizācijas sistēmas izbūve

MK noteikumi Nr.384 nosaka atsevišķas decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasības, kā:

 • Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju;
 • Īpašnieka atbildību par personīgās kanalizācijas ekspluatāciju, ievērojot vides prasības;
 • Tehnisko apkopju nodrošināšanu, atbilstoši ražotāja noteiktajam;
 • Atbilstoši pašvadlību saistošajiem noteikumiem, nodrošina līgumu par asenizācijas pakalpojumu un apliecinošus čekus par veiktajiem sūknēšanas darbiem, pēdējo divu gadu laikā.

Bilde

Izsmeļamo aku, krājrezervuāra izbūve

Vienkāršākais kanalizācijas sistēmas veids.

Lielisks kanalizācijas izbūves veids, mājās, kurās patstāvīga dzīvošana nenotiek, kā dārza mājā, pirtī, saimniecības ēkā un līdzīgās tipa būvēs. Kanalizācijas sistēmas izbūvei piemērojami divi veidi, izmantojot dzelzsbetona grodus vai speciāli ražotas tvertnes, kurās īslaicīgi tiek uzglabāti notekūdeņi. Īpašniekam noteikti jaizvērtē, cik lielu tvertni, jeb grodu izvēlēties. Vadoties ilgtermiņā, protams, izdevīgāk ir izvēlēties pēc iespējas lielāku tvertni, taču, tās izbūves izmaksas būs dārgākas. Izvēloties māzāku tvertni, tai biežāk būs jāveic notekūdeņu atsūkšana. Iepriekš minētais kanalizācijas veids, mājsaimniecībā ar daudz notekūdeņiem, noteikti nebūs izdevīgākais variants.

Izsmeļamo aku, krājrezervuāra izvēles gadījumā, īpašniekam jārēķinās ar izmaksām, kā:

 1. Grodu (Dz.b. dibens, gords, gredzeni, lūkas), jeb tvertnes iegāde. 
 2. Cauruļu, cauruļu savienojumu, līkumu iegāde;
 3. Būvniecības darbi, kā grunts izstrāde, cauruļu, grodu, jeb tvertnes montāža;
 4. Krājtvertnes satura regulāra atsūkšana, asenizācija;

Bilde

Septiķa izbūve

Septiķis ir līdzīgs krājrezervuāram, tā ir tvertne ar trim savstarpēji savienotām daļām un infiltrācijas sistēmu. Septiķa pirmajā tvertnē cietās daļiņās nosēžas, bet vieglākais saturs aiztek uz nākamo tvertni. Ja īpašnieks izvēlējies vēl trešo tvertni, tad iepriekš minētais process atkārtojas un tālāk tas tiek novadīts infiltrācijā, kas atrodas ārpus septiķa. 

Ar inflitrāciju mēs domājam, filtrācijas laukus, apakšzemes filtrējošās drenāžas caurules, oļus, kas ietīti ģeotekstilā, u.c. Vairumā inflitrācijas specifiku nosaka Valsts vides dienests, ja protams, ir pieprasīta tehniskie noteikumi. Infiltrācijas lauka būtiskākā sastāvdaļa ir, ka tam ir jābūt tik efektīvaim, lai tas spētu infiltrēt visu ienākošo notekūdeņu litrāžu, no Jūsu īpašuma. 

Pēc infiltrācijas notekūdeņus parasti novada tuvākajos ūdeņos, vai notekūdeņi var tikt iesūcināti īpašuma gruntī. (Protams ievērojot vietējo atbildīgo valsts un pašvaldību iestāžu, decentralizētās kanalizācijas sistēmu tehniskās un vides prasības.)

Septiķa izvēles gadījumā, īpašniekam jārēķinās ar izmaksām, kā:

 1. Kanalizācijas septiķa iegāde (divas vai vairāk tvertnes);   
 2. Septiķa, cauruļvadu, infiltrācijas lauka izbūve, montāža;   
 3. Būvdarbi, kā grunts izstrāde u.c.;         
 4. Nosēdumu izvešana (vidēji divas reizes gadā);  
 5. Profilaktiskā remonta izmaksas;  

Bilde

BIO (Bioloģiskā) kanalizācijas sistēmas izbūve

21.gadsimta mūsdienīgākā un ērtākā kanalizācijas sistēma ir rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas paredzētas sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai ēkām ar iedzīvotāju skaitu no 4 līdz 50 cilvēkiem - privātmājām, viesnīcām, restorāniem, skolām, kempingiem, administratīvajām ēkām u.c. 

Notekūdeņi iekārtās tiek attīrīti bioloģiskā veidā, kurā notekūdeņos notiek mikroorganismu sadalīšanās un piesārņotāju noārdīšanās, šādā veidā attīrot ūdeni. Pilnīgai baktēriju aktivitātei papildus ir nepieciešams uzstādīt gaisa pūtēju, kas ir neatņemama iekārtas sastāvdaļa, tādējādi iekārta spēj attīrīt līdz 95% notekūdeņu. Šāds risinājums ļauj attīrīto ūdeni novadīt grāvi, upēs vai citās tvertnēs, kā arī nav aizliegts izmantot tālaikai dārza laistīšanai.