Kontaktinformācija

Nosaukums:Ēku projekti & Pārvaldīšana, SIA

E-pasts:

[email protected]

Tālrunis:

+371 2910 5001

Atrašanās vieta:

Krustpils iela 58, Rīga, LV-1057


Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:Ēku projekti & Pārvaldīšana, SIA
Saņēmēja reģistrācijas numurs:40103569995
Bankas konts:LV91PARX0022300950001
Bankas konts:LV91PARX0022300950002
Bankas nosaukums:AS Citadele Banka
Bankas kods:PARXLV22

Ievadi formas virsrakstu

Šeit vari ievadīt informāciju, kas jāņem vērā, aizpildot šo formu. Lai rediģētu pašu formu, spied lielo pogu lapas pašā apakšā. Aizpildīto formu datu tiks nosūtīti uz Tavu e-pastu (ja esi to apstiprinājis), kā arī saglabāti Tavā kontā pie formas datiem.Kontaktinformācija

Nosaukums: Ēku projekti & Pārvaldīšana, SIA

E-pasts:

[email protected]

Tālrunis:

+371 2910 5001

Atrašanās vieta:

Krustpils iela 58, Rīga, LV-1057


Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:Ēku projekti & Pārvaldīšana, SIA
Saņēmēja reģistrācijas numurs:40103569995
Bankas konts:LV91PARX0022300950001
Bankas konts:LV91PARX0022300950002
Bankas nosaukums: AS Citadele Banka
Bankas kods: PARXLV22


Piesakies bezmaksas konsultācijai


Klientu pieņemšana klātienē, tiek organizēta, tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz +371 29105001


Kristīne Rozenberga

Namu pārvaldnieks, Kristīne Rozenberga

+371 29105001 / [email protected]

Kristīne atbildēs uz Jūsu jautājumiem, kas saistīti ar daudzdzīvokļu namu  pārvaldīšanu, apsaimniekošanu, pārvaldnieka maiņu, dzīvokļu īpašnieku biedrības izveidi, kopīpašnieku pārvaldes formām, sagatavos nepieciešamo dokumentāciju pārvaldnieka maiņas procesos, ieniegšanai pašvaldībā un pie komercsabiedrībām.Visi sagatavotie dokumenti atbilst valsts normatīvo aktu prasībām un tajos norādītajām lēmumu pieņemšanas procedūrām.

Dāvis Zukurs

Projektu vadītājs, Dāvis Zukurs

+371 27993299 / [email protected]

Dāvis atbildēs uz Jūsu jautājumiem, kas saistīti ar mājas nodošanu ekspluatācijā, būvniecības projektu izstrādi, būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņu izstrādi un citiem būvniecības un to procesu vadības Jums interesējošiem jautājumiem.

Anna Jansone

Namu pārzinis, Anna Jansone

+371 29233706 / [email protected]

Anna atbildēs uz Jūsu jautājumiem, kas saistīti ar ikdienas apsaimniekošanas procesu izpildi, komunikāciju ar iedzīvotājiem un/vai kopībām, esošo apsaimniekošanas, pārvaldības un pilnvarojumu līgumu ietvaros. 

Mārtiņš Zukurs

Valdes loceklis, Mārtiņš Zukurs

+371 29469908 / [email protected]