Grāmatvedības, rēķinveža pakalpojumi:


ATBILDĪBA, kas prasa praktiskas zināšanas un garas darba stundas:

Nereti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieki vai citas pilnvarotās personas, kas sniedz, vai tikai plāno sniegt - apsaimniekošanas, pārvaldības pakalpojumu, saskaras ar grūtībām, kad  jāķeras pie normatīvajiem aktiem atbilstošu, komunālo rēķinu izrakstīšanas, grāmatvedības vešanas vai citu saistošu pārskatu, atskaišu sagatavošanas. Arī mēs zinām, ka pieņemt "štatā" grāmatvedi vai personu, kas izrakstīs komunālos rēķinus ir milzīgs nodokļu slogs, nerunājot par sociālajām garantijām un citiem izdevumiem, kā ietvaros tas ievērojami paaugstina apsaimniekošanas maksu un tā kļūst nepieņemama nama iedzīvotājiem. 

Ēku projekti & Pārvaldīšana, kas ir sertificēts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks, piedāvā grāmatvedības un/vai rēķinveža pakalpojumus:

  • Dzīvokļu īpašnieku biedrībām, kooperatīvām sabiedrībām;
  • Namu apsaimniekotājiem & pārvaldniekiem, māju īpašniekiem;
  • Dzīvokļu īpašniekiem, vai to pilnvarotajām personām (gan juridiskām, gan fiziskām personām).


Ko mēs varam piedāvāt ? (skatīt zemāk)

Ikmēneša komunālo rēķinu izrakstīšana

Izvēloties pakalpojumu "Ikmēneša komunālo rēķinu izrakstīšana", mēs Jūsu, vai Jūsu pārvaldībā, esošajā īpašumā, nodrošināsim, līdz Jūsu noteiktajam ikmēneša datumam un atbilstoši Jūsu komunālo rēķinu sadales metodikai, (Ja sadales metodika nav izstrādāta, lasīt tālāk: "Komunālo rēķinu sadales metodikas izstrāde") izrakstītus komunālo pakalpojuma rēķinus. 
Rēķinos tiks ietvertas visas izmaksas: karstā, aukstā ūdens apgāde, apkure, elektroenerģija, dabasgāze, atkritumi, apsaimniekošanas maksa, uzkrājuma fonds, mērķmaksājumi un citus Jūsu īpašumam saistošus maksājumus. Izstrādāsim rēķina formu (dizainu), ar Jūsu pārstāvniecības logotipu vai citu Jums aktuālu simboliku vai dizaina elementu.

Komunālo rēķinu sadales metodikas izstrāde

Izvēloties pakalpojumu "Komunālo rēķinu sadales metodikas izstrāde", mēs Jūsu, vai Jūsu pārvaldībā, esošajā īpašumā, pieņemot katra atsevišķa īpašuma specifiku u.c., atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 524, izstrādāsim un nodosim dzīvokļu īpašniekiem, balsošanai, katra rēķina pozīcijai: karstā, aukstā ūdens apgāde, apkure, elektroenerģija, dabasgāze, atkritumi, apsaimniekošanas maksa, uzkrājuma fonds, mērķmaksājumi un citu Jūsu īpašumam saistošu maksājumu, sadales metodikas kārtību. 

Parādnieku uzskaite un uzraudzība

Izvēloties pakalpojumu "Parādnieku uzskaite un uzraudzība", mēs Jūsu, vai Jūsu pārvaldībā, esošajā īpašumā, savlaicīgi nodrošināsim kavēto maksājumu kontroli un īpašnieku informēšanu par parāda esamību, sagatavojot un nosūtot informatīvus paziņojumus u.c., atbilstoši normatīvajiem aktiem, nepieciešamās darbības. Nepieciešamības gadījumā, atbilstoši normatīvajiem aktiem, nodrošināsim pirmstiesas parāda piedziņas procesu vai parāda siegšanu tiesā.

Klientu portāla izveide

Drīzumā gaidāms jaunums!

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.