Dzīvokļu īpašnieku biedrība - DZĪB 

 E-PAKALPOJUMI KLIENTIEMPIESLĒGTIES

Dzīvokļu īpašnieku biedrība

Dzīvokļu īpašieku biedrība ir veids un iespēja, kā kļūt par saimniekiem savā mājā. Pilnvērtīgi pārvaldīt un sekot līdzi naudas plūsmai (kļūt par maka turētāju), kā arī iesaistīties dzīvojamās mājas uzturēšanā un darbu plānošanā. Dzīvokļu īpašnieku biedrība var pati izlemt kam un kādā apjomā uzticēt veikt pārvaldīšanas, apsaimniekošanas vai citus plānveida un/vai avārijas darbus.

Kā dzīvokļu īpašnieku biedrībai (DZĪB) pārvaldīt un apsaimniekot māju ?

Dzīvokļu īpašnieku biedrībām piemīt apsveicama vēlme un interese, rūpēties par savu īpašumu. Sekot līdzi īpašuma tehniskajam stāvoklim un pārvaldīt mājas finanšu plūsmu un atlikumus. Ikdienu konsultējot dzīvokļu īpašnieku biedrības, es saskatu vairākas būtiskas nepilnības mājas tehniskajā un tiesiskajā stāvoklī, kas radušās zināšanu vai izpratnes trūkuma dēļ. Namu apsaimniekošana ir specifiska nozare, kur jāspēj izsekot līdzi aktuālajām likumdošanas izmaiņām, kā arī gudri pārvaldīt un plānot mājas finanšu plūsmu un plānveidā veikt visus mājas uzturēšanas un atjaunošanas darbus. (K.Rozenberga - Namu pārvaldnieks 5.kvalifikācija)

Dzīvokļu īpašnieku biedrība (DZĪB), kļūstot par mājas pārvaldnieku, uzņemās tieši tādas pašas likumiskās saistības un atbildību, kā jebkurš apsaimniekotājs vai pārvaldieks. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, ikdienā regulē - dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Šis likums sevī ietver tās darbības, kas mājas pārvaldniekam (šajā gadījumā dzīvokļu īpašnieku biedrībai) ikdienā vai retāk ir jāpilda un jānodrošina. Šo obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību kopums, veido Jūsu mājas apsaimniekošanas izmaksas (aspaimniekošanas maksu):

  • Dzīvojamās mājas sanitārā apkope - Sētnieka (darba alga ar nodokļiem), darba plānošanas un sētnieka inventāra izmaksas.
  • Apkures, elektroenergijas, ūdensapgādes, kanalizācijas, sadzīves atkritumu līgumu slēgšana un to uzturēšana;
  • Mājā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts;
  • Minimālo vides prasību izpildes nodrošināšana (teritoriālā uzturēšana);
  • Energoefektivitātes uzlabošanas prasību nodrošināšana;
  • Ugunsdrošību prasību izpildes nodrošināšana;
  • Dzīvojamās mājas reģistrācija un mājas lietas vešana būvniecības informācijas sistēmā BIS;
  • Pārvaldīšanas darbu plānošana, finanšu uzskaite, gada atskaites, budžeta projektu un pasākumu sagatavošana;
  • Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām;

SVARĪGI ATCERĒTIES - Namu apsaimniekošanu regulē dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kas nosaka – ja Jūsu daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kv.m., dzīvojamās mājas pārvaldīšanai ir nepieciešama profesionālā izglītība un vismaz trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments. Kā arī dzīvokļu īpašnieku biedrībai DZĪB, būs pienākums reģistrēties, būvniecības informācijas sistēmas, Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā. Ja nevienam dzīvokļu īpašnieku biedrības DZĪB, biedram vai valdes loceklim, šāda kvalifikācijas dokumenta nav, tad dzīvokļu īpašnieki, saviem spēkiem, nevarēs uzņemties mājas pārvaldīšanu. 

Ja mājas kopējā platība nepārsniedz 1500 kv.m., tad likumdošana nenosaka obligātu izglītību namu apsaimniekošanā, tomēr būtiski ir atgādināt, ka no namu apsaimniekotāja profesionalitātes ir atkarīgs, cik atbilstoši tiks uzturēts daudzdzīvokļu mājas tehniskais stāvoklis, mājas nesošās konstrukcijas, inženiertīkli, energoefektivitātes rādītāji un ēkai piegulošā teritorija u.c. Izveidojot un apvienojoties dzīvokļu īpašnieku biedrībā DZĪB, dzīvokļu īpašnieki vēlas - paši būt sava maka turētāji un tai skaitā paši pilnvērtīgi pārraudzīt un uzņemties kontroli par plānotajiem uzturēšanas un atjaunošanas darbiem. Mēs Ēku projekti & Pārvaldīšana komanda, piedāvājam profesionālu sadarbību ar dzīvokļu īpašnieku biedrībām. Kā tas strādā ? (lasi tālāk):

Dzīvokļu īpašnieku biedrības sadarbība ar profesionālu mājas pārvaldnieku:

dzīvokļu īpašnieku biedrība

Galvenā atšķirība ?

Līdzšinēji - dzīvokļu īpašnieki organizē sapulci vai izveido balsošanas aptauju, kurā vairākumam (50% +1) ir tiesības izvēlēties un mainīt dzīvojamās mājas pārvaldnieku, katram īpašniekam noslēdzot līgumu ar citu namu pārvaldnieku. Klasiskajā mājas apsaimniekošanā, dzīvokļu īpašnieki, visus maksājumus veic uz mājas pārvaldnieka bankas kontu un tam tiek uzticēta visa Jūsu mājas apsaimniekošana.

DZĪB - GUDRS MĀJAS SAIMNIEKS

dzīvokļu īpašnieku biedrība

Dzīvokļu īpašnieki jau ierastajā kārtībā (ar 50% +1 balsojumu), kļūst par saimniekiem savā mājā - nodod pārvaldīšanas tiesības - DZĪB. Turpmāk visi īpašnieku maksājumi nonāk biedrības bankas kontā un biedrība ir tā, kas noteiks, kur ienākošos finansiālos līdzekļus novirzīt tālāk. Dzīvokļu īpašnieku biedrība ir mājas maka turētājs un tai skaitā, lemj par to, kurus pārvaldīšanas pienākumus, pildīs pašu spēkiem, vai uzticēs jomas profesionāļiem.

Kā DZĪB sadarboties ar pārvaldnieku ?

DZĪB kļūstot par mājas pārvaldnieku, jālemj, kuras iepriekš minētās, obligātās pārvaldīšanas darbības, tā būs spējīga veikt pati un kuras uzticēt profesionālam pārvaldīšanas uzņēmumam. Dzīvokļu īpašnieku biedrībai jāsaprot, cik daudz laika tās valde un biedri, spēs atvēlēt mājas uzturēšanai un attīstībai. Jāapzinās cik zinoša, tā ir jautājumos, kas skar mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanas nozares tiesiskos jautājumus. Vairumā dzīvokļu īpāšnieku biedrības izvēlas:

 

Pieteikties konsultācijai

BUJ - biežāk uzdotie jautājumi

Kā nomainīt mājas apsaimniekotāju, pārvaldnieku
The tags details and summary have you covered.