DOMNĪCA ir daudzdzīvokļu namu pārvaldnieku, namu īpašnieku, dzīvokļu īpašnieku biedrību, būvspeciālistu, kā arī dažādu jomu namu apsaimniekošanas ekspertu pieredzes un zināšanu apmaiņas formāts.


Galvenā domnīcas  misija ir veidot neatkarīgu, objektīvu apsaimniekošanas jomas analīzi,  izstrādāt un iesniegt ieteikumus aktuālu mājokļu politikas jautājumu risināšanai Valsts pārvaldei.  

Domnīca iestājas par nepārtrauktu apsaimniekošanas jomas speciālistu kvalifikācijas un kompetences celšanu. Domnīcas sadarbības partneris kvalifikācijas paaugstināšanas  jautājumos - Biedrība " Akadēmija Mājoklis", kas nodrošina dažādu apmācību, konsultāciju, semināru un pieredzes apmaiņas pasākumus.

Biedrības "Akadēmija Mājoklis " darbības mērķis -  turēt augstu un cienījamu namu pārvaldnieku un namu pārziņu aroda prestižu, un  veicināt šo speciālistu profesionālo izaugsmi, kā arī sekmēt esošo namu pārvaldnieku un namu pārziņu, un citu nozarē darbojošos speciālistu augstāka profesionālā līmeņa sasniegšanu. Biedrība sniedz lielu pienesumu sabiedrības izglītošanā, organizējot dažādus seminārus par dzīvokļu īpašnieku tiesībām, pienākumiem un atbildību, un mājokļa attīstības jautājumiem.